ქსელური უზრუნველყოფა - ინტერნეტ ქსელის მოწყობა/მომსახურება

ინფორმაციული ტექნოლოგიების (VoIP ტელეფონების, კომპიუტერების, უსაფრთხოების სისტემების და ა.შ) გამართული და ხარისხიანი ფუნქციონირებისთვის აუცილებელია ოფისის ქსელური უზრუნველყოფა პროფესიონალურ დონზე.

ჩვენთან თანამშრომლობის შემთხვევაში თქვენ მიიღებთ:
- 24/7-ზე პირად მენეჯერს
- 24/7 - ზე უფასო დისტანციურ ტექნიკურ მხარდაჭერას

ჩვენ გთავაზობთ:
• კომპიუტერული ქსელის მოწყობას ან არსებული ქსელის გამართვას
• WiFi ქსელის შექმნას ან არსებულის მოწესრიგებას
• საოფისე ინვენტარების (პრინტერი, ტელეფონი...) ერთ ან რამდენიმე კომპიუტერთან დაკავშირებას და სხვა

გაზარდეთ თქვენი ბიზნესის შესაძლებლობები inexPhone-თან ერთად.

Page Title